15 de diciembre de 2013

Conformar grups de treball col·laboratiu

Enguany, la primera activitat feta a l'aula en grups de quatre persones va consistir en posar en comú les observacions i reflexions individuals al voltant de la defensa dels TFM del curs passat. La composició dels grups va ser lliure, únicament havíeu d'assignar el rol de apuntador /a a una persona. Remarcant les diferències entre el treball en grup i el treball en grups col·laboratius, l'assignació de rols i la necessitat d'nteracció entre els diferents rols dins el grup fa que el desempenyorament de cadascú siga possible. La segona activitat feta a l'aula en grups de quatre persones va consistir a debatre i arribar a criteris d'avaluació per a l'activitat Estratègies d'aprenentatge. Per a participar plenament cada membre calia haver fet la tasca prèvia de revisió dels treballs. A més de condicions prèvies, per a una tasca de debat cal un rol de moderador /a que siga independent del rol d'apuntador /a. En resum, cada tasca de treball col·laboratiu suposa la interacció dels seus membres des de diferents rols, els quals els determinarà la tasca mateixa. No obstant això, si ben bé alguns rols són permantens, és recomanable intercanviar les persones que adopten cada rol. Finalment, el treball en grups col·laboratius com a metodologia d'ensenyament-aprenentatge es pot fer servir de dues formes: puntual o planificada. En el cas de la nostra assignatura és interessant fer-lo servir de forma planificada perquè, com a alumnes d'un postgrau de formació de professorat, estareu en millor condició d'aprehendre-ho.

Comptat i debatut, ara cal conformar els nostres grups de treball col·laboratiu. A partir de les experiències prèvies i de les argumentacions exposades abans, esteu en condicions d'agrupar-vos quatre persones i decidir un nom per al vostre grup. Com que de vegades és dificil nomenar, oferisc un criteri que podríem aprofitar més endavant. El criteri és identificar els grups amb noms de fenòmens artístics o arquitectonics contemporanis. Dins d'açò, teniu total llibertat, excepte per a posar el mateix nom a grups diferents.

La constitució dels grups és una tasca acadèmica com qualsevol: data límit: 17/12, el pròxim dimarts; contingut: el nom del grup, els nom, cognom i les adreces electròniques habituals dels quatre membres i breument el perquè del nom; lliurament: tanya.angulo@uv.es

Alumnes de grau treballant en grup de forma col·laborativa. Observació participant

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Cal que aparega el teu nom al final del comentari. Per exemple,

Ysdy dhsbnanana mamam amamma. Amm mm cmcm cmcmcm ññjnolu, hmgm. (Júlia Ferrer)

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.